CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ABC

Địa chỉ : Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 09 66 254 068 – 09 3139 9626

Website: http://capheabc.com.vn

Fanpage: https://fb.com/cfabc